Diefstal, oplichting of fraude door derden zijn slecht voor uw bedrijf. FEDS-recherchebureau kan voor U een feitenonderzoek instellen met als doel de dader(s) en/of uw eigendommen op te sporen. Wij maken gebruik van verschillende opsporingsmethoden en-middelen, observatie, zoals het inzetten van ons speciaal daarvoor ingerichte observatievoertuig of het plaatsen van camera’s met als doel de dader(s) op te sporen.

Onze waarnemingen en de foto’s en/of videobeelden kunnen als bewijs worden gebruikt. Indien gewenst nemen wij de gehele bewijsvoering en het doen van aangifte bij de politie voor onze rekening.

Het door FEDS-recherchebureau opgemaakte dossier wordt dan bewijs gebruikt in de strafzaak tegen de dader(s). Desgevraagd geven wij u advies m.b.t. het nemen van maatregelen om soortgelijke feiten in de toekomst te voorkomen.

diefstal FEDS-Recherchebureau

Meer weten over bedrijfsrecherche?

Neem gerust eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij leggen u graag alle opties voor tijdens een intakegesprek.